Zaposleni

Članovi tima

Saphena okuplja visoko obrazovne i stručne ljude:

  • dr sc. med. Živojin Jonjev (glavni hirurg)

dr sc. med. Živojin Jonjev

dr sc. med. Živojin Jonjev

Živojin Jonjev rođen je 03. oktobra 1965. u Radojevu (Srbija-Vojvodina) u učiteljskoj
porodici. Medicinski fakultet završio je u Novom Sadu 1991 sa prosečnom ocenom 9,47. Posle
završenog obaveznog lekarskog staža, aprila 1992. godine započeo je rad na Klinici za
kardiovaskularnu hirurgiju, Instituta za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici na kojoj je
završio i specijalizaciju iz opšte hirurgije 1997. godine odličnom ocenom. Magistarski rad pod
nazivom: “Kasni rezultati revaskularizacije miokarda kod pacijenata kod kojih je rađena
endarteriektomija koronarnih arterija” odbranio je 02.07.1998. godine pod mentorstvom Prof.
dr Ninoslava Radovanovića. Na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, pri Katedri za hirurgiju,
bio je izabran za asistenta pripravnika u periodu od 1994. do 1998., a u periodu od 1998. do 1999.
za asistenta na istom predmetu.

Od 1999. do 2002. godine dr. Jonjev je nastavio svoje usavršavanje na Univerzitetu Ilinois u
Čikagu (University of Illinois at Chicago – Chicago, Illinois, USA), kao nosioc VA Merit Review
Grant-a “Uloga adenozina u miokardnoj protekciji tokom kardioplegičnog aresta”. U istom
periodu bio je i asistent na Medicinskom fakultetu Univerziteta Ilinois u Čikagu na departmanu
Fiziologije i biofizike. Doktorsku disertaciju pod nazivom: “Adenozin i prostaciklin u zaštiti
miokarda tokom operacije na otvorenom srcu” odbranio je 09.07.2002. godine na
Medicinskom fakultetu u Novom Sadu pod mentorstvom Prof. dr Ninoslava Radovanovića. U
periodu od 2002-2003 godine završio je subspecijalizaciju iz kardiohirugije na prestižnom
Vašington Univerzitetu u Sent Luisu (Washington University in Saint Louis – St. Louis, Missouri,
USA) pod mentorstvom Prof. dr Ralfa Damiana najvišom ocenom.

Po povratku u Srbiju, u periodu od 2004. – 2006. učestvovao je u osnivanju Internacionalnog
medicinskog centra MEDICOR (Izola, Slovenija), kao prvog privatnog kardiohirurškog centra u
regionu.

Tokom svoje profesionalne karijere učestvovao je u više naučnih projekata i autor je u preko
40 naučnih radova i 350 abstrakata koji su publikovani u najeminentnijim svetskim naučnim
časopisima. Zvanje Višeg naučnog saradnika dobio je 2013. godine od strane Ministarstva nauke
i tehnološkog razvoja Republike Srbije; a status redovnog člana Akademije i zvanje Akademika
Srpske Kraljevske Akademije naučnika i Umetnika (SKANU) dobio je 2016. Poseduje United
States Medical Licencing Examination sertifikat (USMLE) i licencu, kao i zvanje Evropskog
instruktora za koronarnu hirurgiju i hirurgiju mitralnog i aortnog zaliska.

Član je najeminentnijih evropskih, američkih i svetskih udruženja kardiohirurga. Trenutno
radi na Klinici za kardiovaskularnu hirurgiju u Sremskoj Kamenici na mestu Načelnika odeljenja
za koronarnu hirurgiju.